Skip to content

Kinderpsychologie

WAT IS KINDERPSYCHOLOGIE?

Je hoopt als ouders vanzelfsprekend dat je kinderen zonder al teveel zorgen en problemen groot kunnen groeien. Maar soms zijn er obstakels die een soepele ontwikkeling in de weg zitten en waardoor kinderen moeite hebben mee te komen op school of aansluiting te vinden bij leeftijdsgenootjes.

Er kan sprake zijn van een ontwikkelingsprobleem, zoals een aandachtstekort- of autismespectrumstoornis. Maar ook de omgeving en de situaties waarin een kind opgroeit hebben een belangrijke invloed, zoals gespannen interacties binnen het gezin of een scheiding van ouders met de nodige veranderingen die volgen. 

Binnen de kinderpsychologie bekijken we hoe het we het gedrag van uw kind kunnen begrijpen en wat er nodig is om obstakels te overwinnen of de baas te worden.

Onderzoek en/of behandeling wordt in overleg met ouders en het kind ingezet.

ONDERZOEK

Onderzoek wordt ingezet om de klachten en hun oorsprong beter te begrijpen. Naast het kind zelf, vragen wij vaak ook de ouders, leerkrachten en andere belangrijke betrokkenen (met toestemming van ouders) om informatie. Dit kan zeer waardevol zijn om een compleet beeld te krijgen van de problematiek en de persoonlijkheid van een kind.

Tijdens de onderzoeksfase kan gebruik worden gemaakt van:

  • observaties van kind/gezin/school
  • het bespreken van de ontwikkeling van het kind van nul tot nu
  • psychologisch onderzoek met aandacht voor intelligentie, informatieverwerking, aandacht en concentratie, sociaal-emotionele ontwikkeling, beleving en persoonlijkheid
  • ook zal rapportage van eerdere hulpverlening worden doorgenomen
  • en wordt actief samenwerking gezocht met externe deskundigen binnen het Kinderteam Breda op het gebied van taal, motoriek, prikkelverwerking en somatiek.

BEHANDELING

Behandeling wordt individueel, ouder-kind of gezinsgericht aangeboden. We werken samen met ouders en kind aan het verlichten van klachten als angst, dwang en somberheid, aan verwerking van nare gebeurtenissen (trauma), aan het omgaan met je autisme of adhd, aan het vergroten van weerbaarheid of omgang rondom scheiding en/of verhuizing.

Er zal hierbij gebruik worden gemaakt van verschillende, op het kind afgestemde behandeltechnieken.

Behandeling vindt – afhankelijk van de ernst van de zorgen en problemen – plaats binnen de

  • generalistische-basis GGZ in geval van enkelvoudige problematiek die een klachtgerichte behandeling vragen.
  • specialistische GGZ in geval van meer complexe of vaker terugkerende problemen die onderzoek en/of psychotherapie vereisen.

Bij aanmelding zal met u bekeken worden wat passend is bij uw zorg.

AANMELDING

Om voor vergoeding (via uw gemeente) in aanmerking te komen heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts/jeugdarts, medisch specialist of een beschikking via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze dient aanwezig te zijn voor de eerste afspraak.

CONTACTGEGEVENS

Psychologiepraktijk Huijskens

Erna Huijskens            
GZ-psycholoog / Eerstelijnspsycholoog

Telefoon : 06-50241472
E-mail: info@psychologiebreda.nl
Bezoekadres: Liesbospark 19 4813 HV Breda
Website: www.psychologiebreda.nl

Erna Huijskens werkt als GZ-psycholoog en Eerstelijnspsycholoog en is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren vanaf 6 jaar.

Praktijk DynamIK 

Kim Huijbregts
GZ-psycholoog (contactpersoon via Kinderteam Breda)

Telefoon: 06-57516249
E-mail: info@praktijkdynamik.nl
Bezoekadres: St. Josephstraat 1
4811 CL Breda
Website: www.praktijkdynamik.nl

Praktijk DynamIK (specialistische jeugd-GGz) richt zich op onderzoek en/of behandeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar waarover zorg is om  gedrag of ontwikkeling. Deze moeilijkheden kunnen tot gevolg hebben dat er in de relatievorming tussen de ouder en het kind ofwel tussen het kind en de omgeving afstemmingsproblemen ontstaan die een gezonde ontwikkeling belemmeren. De behandeling richt zich op kind,
jongere en systeem.