Kinderfysiotherapie

WAT IS KINDER FYSIOTHERAPIE?

Doordat kinderen  bewegen en spelen ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek. In de meeste gevallen gaat dit goed. Bij sommige kinderen gaat de ontwikkeling niet vanzelf en is een stukje extra hulp en ondersteuning noodzakelijk. Wij zijn opgeleid om uw kind te helpen met deze ontwikkelingen. Vanaf de allerjongsten tot aan de volwassenheid aan toe.

ONZE PRAKTIJK

De praktijk heeft een vast structuur in behandeling. Eerst evaluatie, dan oefenen en als laatste altijd een leuke activiteit door het kind zelf gekozen (waarin de therapeut wel richting sturend is, zodat het ook meteen een activiteit is waarin wat geoefend wordt)

Er wordt naar gestreefd dat kind en gezin de beperkingen die een kind heeft leert onderkennen en accepteren, net als dat men weet en accepteert dat men blauwe ogen heeft. Voor elk kind en gezin is dat anders en vraagt meer of minder tijd.

KERNWAARDEN

  • Klantvriendelijkheid
  • Betrokkenheid
  • Serieus genomen worden
  • Respectvol bejegenen
  • Niet alleen het kind is belangrijk in de therapie , maar vooral ook het cliënt/kind-systeem.

Dit betekent dat ouders bij de therapie betrokken worden en zo nodig ook leerkrachten en andere disciplines die bij het kind betrokken zijn. Voor de kinderen die wij op school behandelen gaan wij indien nodig ook aan huis om de vaardigheden ook thuis te integreren en/of de hulpmiddelen die thuis gehanteerd worden opnieuw in te stellen.

VERGOEDINGEN KINDERFYSIO

Kinderen zijn gratis meeverzekerd met de ouders. Vanuit de basisverzekering wordt kinderfysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar als volgt vergoed: bij niet chronische aandoeningen maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar bij chronische aandoeningen alle behandelingen. Wanneer u aanvullend verzekerd bent is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het gekozen pakket hoeveel behandelingen nog boven de 18 maal worden vergoed. U kunt dit nazien in uw polis of informatie inwinnen bij uw verzekeraar. Voor kinderen geldt GEEN EIGEN RISICO.

VERWIJZING EN VERGOEDING

Sinds 2007 zijn fysiotherapeuten en kinderfysiotherapeuten ook direct toegankelijk. Dit betekent dat u niet naar de huisarts hoeft voor een verwijzing (kan en mag wel), maar direct een afspraak kunt maken met één van ons. Met uw toestemming informeren wij de huisarts daarna.

Kinderfysiotherapie wordt volledig vergoed:

Basisverzekering

  • Kinderfysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar met een niet-chronische aandoening: max. 18 behandelingen.
  • Kinderfysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar met een chronische aandoening: volledige vergoeding.
  • Voor de basisverzekering geldt voor kinderen GEEN eigen risico.

Aanvullende verzekering

Naast de basisverzekering is er de mogelijkheid om u middels verschillende pakketten aanvullend te verzekeren en hebben veel aanvullende pakketten een ruime vergoeding voor kinderfysiotherapie.

KIJK ALTIJD UW POLIS NA VOOR DE EXACTE VOORWAARDEN!

Wij zijn allen BIG geregistreerd als (kinder)fysiotherapeut en hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor 2014. Twijfelt u dan nog of kinderfysiotherapie in onze praktijk (volledig) vergoed wordt neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

VERWIJZING NIET NODIG

Directe toegankelijkheid (DTF) Sinds januari 2006 is onze kinderfysiotherapiepraktijk direct toegankelijk.

Als u zonder verwijzing komt, dan zullen we de eerste afspraak gedeeltelijk gebruiken voor een screening; we stellen gerichte vragen en doen een kort onderzoekje om te bepalen of uw kind bij ons op de juiste plek is.

  • Zo ja, dan vindt een uitgebreider onderzoek plaats.
  • Zo nee, dan volgt een gericht advies waar u het beste met uw hulpvraag naar toe kunt gaan.

U kunt ook doorverwezen zijn door uw huisarts, de specialist, de consultatie-bureau-arts of schoolarts.

Kinderfysiotherapie Breda

Praktijk Kinderfysiotherapie Karin van Rijsewijk
Kapelstraat 66
4817 NZ Breda

Telefoon:
06-16336293

E-mail:
info@kinderfysiobreda.nl